Balthasar von Waldersee

Císař Leopold I. povýšil 6. září 1676 Matthiase, sekretáře Ludoviky vévodkyně lehnické a břežské rozené von Anhalt-Dessau (1631-1680), a Georga Friedricha, císařského vojáka, bratry Balthasary, do šlechtického stavu, udělil jim predikát von Waldersee a erb:

Polcený štít. Vpravo červeno – stříbrně šachováno, vlevo jsou ve zlatě dvě modrá kosmá břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi vynikající lidská paže v bílém rukávu držící v ruce tři paví pera.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com