Baltazzi z Kale

Nejvyšším rozhodnutím Františka Josefa I. z 22. dubna 1864 byl Spiridionu Baltazzimu, bankéři v Konstantinopoli, za zásluhy o monarchii udělen Řád železné koruny III. třídy. Na jeho základě počátkem roku 1865 Spiridion požádal o nobilitaci a zhotovení majestátu. Ten mu byl vydán s datem 6. května 1865 a jeho prostřednictvím udělen predikát rytíř Baltazzi z Kale (Ritter Baltazzi von Kale) a erb:

Zlatým křížem černo-zlatě čtvrcený štít. V prvním poli se vidí modře oděná ruka vyrůstající z levého spodního rohu pole, která drží ostřím proti sobě obrácenou bojovou sekeru. Ve druhém a třetím poli jsou tři černá kosmá břevna. Ve čtvrtém poli je zlatá kulatá věž se třemi zašpičatělými stínkami cimbuří a se zavřenou branou stojící na oválné zlaté volné půdě. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby s černo-zlatými přikrývadly. Klenotem na pravé je rostoucí zlatý drak, na levé rostoucí zlatý jednorožec. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem HASTA FORS MEA.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com