Baltazzi

Dne 22. dubna 1864 udělil císař František Josef konstantinopolskému bankéři řeckého původu Epaminondasi Baltazzimu za zásluhy o rakouskou monarchii Řád Železné koruny III. třídy. Ten na jeho základě o několik měsíců později požádal o nobilitaci. Titul rytíř Baltazzi (Ritter von Baltazzi) mu byl udělen majestátem z 6. května 1865 spolu s erbem:

Zlato-černě čtvrcený štít. V prvním poli je kosmo položená železná bojová sekera s dolů obráceným ostřím. Ve druhém a třetím poli se vidí z dělící čáry rostoucí černý orel s červeným jazykem. Ve čtvrtém poli jsou tři zlaté půlměsíce – dva horní rohy obrácené k sobě, spodní rohy nahoru. Na štítě stojí dvě korunované turnajské přílby s černo-zlatými přikrývadly. Klenotem na pravé je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě bojovou sekeru. Na levé se pak vidí dvě zavřená křídla – přední černo-zlatě, levé zlato-černě dělené. Pod štítem je zlatá páska s černým heslem HASTA FORS MEA.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com