Balogh (Blum) de Eörs

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím daným v Bad Ischlu 15. července 1912 Brunó Bluma, ředitele Maďarské bankovní a obchodní akciové společnosti (Magyar Bank és Kereskedelmi Rśzvénytársaság), do uherského šlechtického stavu a udělil mu predikát eörsi (de/von Eörs). Následně mu 27. března 1913 povolil změnu příjmení na Balogh. Diplom, jímž byla obě nejvyšší rozhodnutí zlistiněna byl vydán ve Vídni 25. října 1913. Jako vedlejší příjemci byli uvedeni Brunóvi synové Péter-György a András-István vzešlí z manželství s Ilónou Wolf. Stejnou listinou byl všem udělen erb:

V modrém štítě jsou dvě šikmá stříbrná břevna doprovázená v pravém horním a levém dolním rohu stříbrnou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, modré, stříbrné a modré.

 

Michal Fiala

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com