Balling

Friedrich Balling se narodil 21. března 1863 v Postoloprtech, ale příslušný byl do Českých Budějovic. K armádě byl odveden 21. března 1880 v nejnižší hodnosti k pěšímu pluku č. 73., 18. srpna 1880 se stává titulárním desátníkem, 18. srpna 1881 titulárním šikovatelem a 1. června 1882 kadetem zástupcem důstojníka. 1. srpna 1885 je povýšen na poručíka, 1. srpna 1889 na nadporučíka a 1. října 1895 na hejtmana. V této hodnosti je 1. května 1896 převelen k pěšímu pluku č. 29, majorem se stává při dalším převelení k pěšímu pluku č. 28 dne 1. května 1909, u této jednotky je 1. listopadu 1912 povýšen na podplukovníka. 16. října 1914 je převelen k pěšímu pluku č. 85, 1. listopadu je povýšen na plukovníka a jmenován jeho velitelem. 25. června 1915 je v bojích u Barzowic těžce raněn a následujícího dne svému zranění podléhá. 16. listopadu 1898 se v Brodu ve Slavonii oženil s Auguste Cavallar (*Rudolfswert, Kraňsko [dnes Novo Mesto, slovinsko], 16. srpna 1877) a měl s ní dvě dcery, starší Ernestine se narodila v Temesváru 23. prosince 1900, mladší Auguste tamtéž 11. října 1908. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. června 1916 povýšil císař František Josef I. vdovu a obě dcery do šlechtického stavu. Listinou ze dne 7. února 1917 jim císař Karel I. udělil erb:

Ve zlatě je zelený klín s přirozenou protěží, vpravo vyniká z klínu zeleně oděná paže držící meč převýšená modrou lilií. Vlevo jsou dvě zkřížená černá hornická kladívka, převýšená modrou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba se zeleno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý stavěč s koženým obojkem se stříbrným okrajem a očkem na krku.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com