Ballarini

Listinou danou ve Vídni 18. února 1841 povýšil císař Ferdinand I. Carola Ballariniho, plukovníka dragounského pluku arcivévoda Jan (Erzherzog Johann), jemuž týž den udělil uherský indigenát, do uherského šlechtického stavu a udělil mu erb:

Dělený štít. Nahoře ve zlatě je černá orlice s červeným jazykem. Dole v modrém je na zeleném trávníku kráčející stříbrný lev s červeným jazykem držící pravou přední tlapu na třech zlatých koulích postavených do trojúhelníka. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 67. kötet, 4, 5, 8-11 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com