Ballabene von Ballaberg

Friedrich Ballabene se narodil 29. května 1868 v Libni Heinrichu Ballabenemu, sekretáři C. k. buštěhradské dráhy, a Coroně rozené Roll. Do armády byl odveden 7. dubna 1885, roku 1887 se stává kadetem šikovatelem u pěšího pluku č. 3. Hodnost poručíka získává 1. května 1890 u pěšího pluku č. 20, 1. června 1890 se vrací k 3. pluku. 1. listopadu 1894 je povýšen na nadporučíka, 1902 na hejtmana, roku 1910 je přeložen k pěšímu pluku č. 66, 1. května 1914 spolu s povýšením na majora k pěšímu pluku č, 38 jakožto velitel jeho 1. praporu. Po vypuknutí Velké války je jeho pluk poslán na srbskou frontu. Ve dnech 16. – 23. srpna se účastní bojů u Šabace, Dobriće a Maovi, 9. září u Surčinu a Boljevci, 10. září u Alt Pazny a po přechodu Sávy u Jaraku bojuje 17. září u Drenovace. Při útoku u Pričinoviće utrpěl průstřel plic. Do služby se vrací v polovině dubna 1915 u pěšího pluku č. 54 jako velitel seřazovací a sběrné stanice 4. armády, 1. listopadu 1915 je povýšen na podplukovníka. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. června 1917 jej císař Karel I. povýšil za třicet let služby v armádě s účastí v boji do šlechtického stavu. Diplomem ze dne 8. srpna 1917 mu udělil predikát von Ballaberg (z Ballabergu) a erb:

Dělený štít. Nahoře ve zlatě je rostoucí černá orlice s červeným jazykem. Dole v červeném je na zeleném trojvrší stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené zlato – černě, levé stříbrno – červeně.

25. listopadu 1909 se Friedrich Ballabene v Těšíně oženil s Kornelií, dcerou inženýra Aloise Förstnera z Bohumína a měl s ní dceru Coronu Kornelii (*Kassa [dnes Košice], 12. září 1910).

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com