Balázs de Verőcze

František Josef I. povýšil 6. června 1896 Móra Balázse, generálního ředitele Elektrické dráhy města Budapešti a. s. (Budapesti villamos városi vasút részvénytársaság), spolu s jeho syny Aurélem a Károlyem a dcerami Verou a Pálmou vzešlými z manželství s Malvinou Deutsch do uherského šlechtického stavu a udělil jim predikát verőczei (de/von Verőcze) a erb:

Štít rozdělený zlatou špicí, v níž je na zeleném trávníku červená kvádrovaná zeď o pěti stínkách prolomená tunelem, z jehož nitra vedou až ke spodnímu okraji štítu koleje a nad nimi srší tři zlaté klikaté elektrické paprsky; zpoza zdi vyniká červená kvádrová věž s dvěma černými okny vedle sebe a s cimbuřím o třech stínkách. Špici po stranách provází v modrém stříbrné vlnité břevno doprovázené vždy nahoře zlatou hvězdou, dole stříbrnou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je železné, stříbrně okřídlené kolo, z jehož nábojů srší po obou stranách tři zlaté klikaté elektrické paprsky. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou PER ARDUA GRADIOR.


Michal Fiala

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com