Balassa de Csabrendek

13. dubna 1914 povýšil František Josef I. Henrika Balassu, generálního ředitele spořitelny v Újvidéku (dnes Novi Sad), a jeho syna Győző-Mátyáse-Máriu vzešlého z manželství s Erzsébet Márií Rendl do uherského šlechtického stavu, uděluje jim predikát csabrendeki (de/von Csabrendek) a erb:

V modrém štítě je stříbrné šikmé břevno s modrou hvězdou  provázené nahoře zlatou včelou a dole třemi zlatými klasy rostoucími na zeleném trávníku. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba. Klenotem je stříbrná holubice s červenou zbrojí držící v zobáku zelenou olivovou ratolest.Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com