Baky

Císař František II. povýšil listinou danou ve Vídni 10. června 1793 Stephana Bakyho, obyvatele Kunszentmiklóse, spolu se synem Joannem a dcerami Marií a Evou vzešlými z manželství s Marií Nyáry, Joannovými dětmi Ludovikem, Antoniem, Stephanem a Sophií vzešlými z manželství se Sophií Kaszás a vnuky Michaelem a Marií vzešlými z manželství jeho syna Stephana se Sarou Rajko, do uherského šlechtického stavu a udělil jim erb:

V pětkrát modře a červeně děleném štítě je na skalnatém trojvrší stříbrný gryf držící v pravém pařátu šavli, v levém uťatou hlavu Turka, gryf je v pravém horním rohu provázen zlatým sluncem, v levém horním rohu stříbrným půlměsícem, obojím vytvořeným. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi modře oděná paže držící šavli s nabodenou uťatou krvácející hlavou Turka.

Királyi Könyvek, 57. kötet, 141-148 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com