Baer de Kiskeszi

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 20. června 1910 císař František Josef I. povýšil Richárda Baera, statkáře a průmyslníka v Kiskeszi, do uherského šlechtického stavu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. července 1911 mu udělil predikát kiskeszii (de/von Kiskeszi). Listinou danou ve Vídni 2. října 1911 jemu a jeho dětem Róbertu Sándorovi, Gerolfu Nándorovi a Valérii Márii vzešlým z manželství s Herminou Strobl udělil erb:

V modrém štítě vyrůstá ze zlaté koruny přirozený medvěd držící v předních tlapách tři zlaté pšeničné klasy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi rostoucí přirozený medvěd držící v předních tlapách šavli s železným košem.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 194, 195, 411, 569, 570 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com