Badewitz

Listinou danou v hlavním stanu 22. listopadu 1914 povýšil pruský král Vilém II. do šlechtického stavu Friedricha Eduarda Gottfrieda Badewitze, majitele statků Siethen a Gröben (kraj Teltow), vládního přísedícího mimo službu a rytmistra v rezervě mimo službu, udělil mu predikát von a erb:

Stříbrno – černě dělený štít, nahoře je červená pětihrotá hvězda. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými a červeno - stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé stříbrné, levé černé, mezi nimi hvězda ze štítu.

Friedrich Eduard Gottfried von Badewitz se narodil v Berlíně 14. února 1866 Friedrichu Augustu Hermannu Badewitzovi (*Berlín, 10. července 1826; +Berlín 25. května 1894), obchodníku v Berlíně, továrníku a majiteli rytířského statku, a Anně Marii Hedwig Reissner (*Berlín 19. června 1835; +Berlín 22. října 1900). 10. února 1898 se oženil s Johannou Martine Mathilde Julií Edith svobodnou paní von Rotenhan a měl s ní syny Hermanna Wernera (*Berlín, 13. května 1900) a Gottfrieda Gerharda (*Siethen, 20. června 1902) a dceru Hedwig Cecilii Irmgard (*Berlín 19. prosince 1898).

Geheimes Staatsarchiv preussischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 176 Hetoldsamt, Nr. 1283, sign. VI. B 998.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com