Baczewski von Chomczyc

Původně židovská rodina Baczewských založila roku 1782 lihovar ve Wybranówce, předměstí haličského Lembergu, z něhož se postupně stala známá likérka J. A. Baczewski pojmenovaná po pravnuku zakladatele Josefu Adamovi (1829-1911). Starší syn Josefa Adama Leopold Maximilian, narozený v Lembergu roku 1859, císařský a komerční rada, přednosta okresního zastupitelstva a Obchodní a živnostenské komory v Lembergu, průmyslník a velkostatkář, byl nejvyšším rozhodnutím císaře Františka Josefa I. z 30. listopadu 1908 povýšen do šlechtického stavu. Listinou vydanou 13. května 1909 mu byl udělen predikát Baczewski šlechtic z Chomczyc (Baczewski Edler von Chomczyc) a erb:

V červeném štítě je dubový kmen s kořeny a se třemi vějířovitě rozprostřenými uťatými větvemi, prostřední větev je převýšena hvězdou, postranní větve jsou převýšeny každá jednou lilií, vše stříbrné. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, červené mezi dvěma stříbrnými.

Leopold Maximilian Baczewski šlechtic z Chomczyc zemřel roku 1924. Jeho syn Stefan Józef Pawel, honorární konsul rakouské republiky v Polsku (*1. prosince 1892), byl roku 1940 zavražděn Rusy při Katyňském masakru.

Likérka J. A. Baczewski byla potomky Josefa Adama B. po roce 1945 obnovena ve Vídni.

Górzyński, Sławomir: Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918. Warszawa 1999, s. 61.

Autor: Michal Fiala

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com