Back ze Surány

Císař František Josef I. povýšil Hermanna Backa, velkoobchodníka v Konstantinopoli, a jeho děti Reného Adolfa, Alici a Adrienne pocházející z manželství s Mathild Orosdi do uherského šlechtického stavu. Listinou z 11. ledna 1896 mu byl udělen predikát ze Surány (maď. surányi, lat. de Surány) a erb:
 
V modrém štítě zlatá krokev nedotýkající se horního okraje doprovázená nahoře dvěma hvězdami a dole zlatým půlměsícem obráceným rohy vzhůru. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly bez klenotu. Pod štítem je modrá páska se zlatou devizou SINE LABORE NIHIL.
 
Císař František Josef I. převedl listinou z 19. června 1907 uherské šlechtictví a predikát Hermanna Backa ze Surány na jeho mladšího bratra Józsefa Backa, předsedu rakousko-uherské obchodní komory v Konstantinopoli. Listinou listinou z 1. února 1911 jemu a jeho dětem Gézu-Pálovi, Adolphině Ottilii, Kláře-Inez a Yvonne-Margit pocházejícím z manželství s Terézií Pollak erb:
 
V modrém štítě zlatá krokev nedotýkající se horního okraje doprovázená nahoře dvěma hvězdami a dole zlatým půlměsícem obráceným rohy vzhůru. Na štítě stojí korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě zavřená křídla, přední dělené zlato-modře, zadní opačně.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com