Back

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 9. ledna 1909 povýšil císař František Josef I. Fülöpa Backa, průmyslníka v Káhiře, do uherského šlechtického stavu. 29. října 1913 požádal Fülöp Back, žijící tehdy už v Paříži, o vydání listiny s udělením predikátu surányi (de/von Surány) a erbu:

V modrém štítě je zlatá krokev, pod ní stojí na šedavém písku otevřená egyptská brána z šedobílých kamenných kvádrů, vpravo a vlevo je krokev provázena zlatou lilií. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené zlato – modře, zadní modro – stříbrně.

Znak byl ministerstvem vnitra 8. ledna 1914 prohlášen za udělitelný, ale ve vydání listiny došlo k průtahům týkajícím se predikátu, protože jej užívali již bratři Hermann a József Backové. Situaci se pravděpodobně nepodařilo vyřešit do vypuknutí Velké války, kdy se ze žadatele stal obyvatel nepřátelského státu a znak nebyl udělen.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 938 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com