Bachstein und Franckendorff

Listinou danou ve Vídni 27. června 1671 povýšil císař Leopold I. vratislavského kancléře Eliase Michaela Bachsteina von Franckendorff, který 21 sloužil v úřadě vratislavského zemského hejtmanství, do českého rytířského stavu, upravil mu predikát na von Bachstein und Franckendorff a polepšil mu erb udělený jeho předkům Rudolfem II.:

Čtvrcený štít. 1. ve zlatě je do středu obrácený černý gryf s červeným jazykem. 2. a 3. ve zlatě je stříbrná kvádrovaná zeď prolomená červenou bánou, zpoza zdi vynikají tři stříbrné kvádrované věže s cimbuřím. 4. v černém zlatý dvojocasý lev s červeným jazykem. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby s černo – zlatými přikrývadly. Klenoty: I. rostoucí gryf ze štítu; II. rostoucí lev ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com