Bachruch de Királykút

Císař František Josef I. povýšil nejvyšším rozhodnutím ze 13. května 1905 Károlye Bachrucha (*Budapešť, 6. listopadu 1851, +tamtéž, 3. prosince 1925), zlatnického mistra a majitele firmy „Bachruch A.“ udvári és kamarai szállitó czég (A. Bachruch, dvorní a komorní dodavatel), do uherského šlechtického stavu. Diplomem vydaným ve Vídni 23. března 1906 byl jemu a jeho dětem Albertovi a Margit vzešlým z manželství s Emmou Hirschfeld (*Vídeň, 27. listopadu 1861, +Budapešť, 1936) udělen predikát királykúti (de/von Királykút) a erb:

V modrém štítě zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě stříbrné kladivo na zlatém toporu. Na štítě spočívá korunovná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu. Pod štítem je modrá páska se zlatou devizou IN LABORE DECUS.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com