Bachrach

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. září 1915 povýšil císař František Josef I. Adolfa Bachracha narozeného roku 1853 ve Šternberku na Moravě, doktora práv, vládního radu, dvorského a soudního advokáta, vévodského saského tajného justičního radu, rytíře řádu Železné koruny III. třídy, velkokřižníka královského bulharského Civilního záslužného řádu, velkodůstojníka královského bulharského Alexandrova řádu, komandéra velkovévodského toskánského Civilního záslužného řádu, komtura II. třídy vévodského Sasko-ernestinského domácího řádu a držitele bavorského záslužného řádu sv. Michala, do šlechtického stavu. Listinou z 9. listopadu 1915 mu byl udělen titul Edler, predikát von a erb:

Polcený štít. Vpravo v modrém je zlato – červeně šachované břevno ve třech řadách a šesti sloupcích, přes nějž je svisle přeložen zlatý, černě převázaný liktorský svazek se zlatou sekerou ostřím ven. Vlevo v červeném jsou tři kosmá stříbrná břevna. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem.

Císař Karel I. povolil vlastnoručním listem ze dne 15. března 1918 Adolfovi šlechtici von Bachrach převést šlechtictví a erb na svého synovce Franze Bachracha narozeného roku 1898 ve Vídni, poručíka polního dělostřeleckého pluku č. 113 v rezervě, držitele stříbrné Medaile za statečnost II. třídy, Karlova vojenského kříže a královské pruské Záslužné medaile pro válečníky. Lisitna s potvrzením převedeného erbu byla vydána 29. dubna 1918.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com