Baar z Baarenfelsu

Eduard Baar se narodil 6. listopadu 1855 v Horšovském Týně. Do armády vstoupil 22. září 1873 jako vojín pěšího pluku č. 26. Hodnosti poručíka dosáhl 1. května 1877. Roku 1878 se účastnil okupace Bosny a Hercegoviny. Jako nadporučík (od 1. června 1884) byl 15. října 1884 přeložen k zeměbraně, k pěšímu pluku č. 30 a později 25. Na generálmajora byl povýšen 1. listopadu 1912. Coby velitel 42. pěší brigády zeměbrany byl 17. října 1913 povýšen za více jak čtyřicet let služby do šlechtického stavu s predikátem von Baarenfels a byl mu udělen erb:

V červeno – modře polceném štítě je na zeleném trávníku stříbrný vzpínající se kůň. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je stříbrně obrněná ruka držící meč se zlatým jilcem a záštitou.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com