Aventýnu, z

Listinou danou ve Vídni 14. srpna 1557 udělil císař Ferdinand I. Jiřímu Melantrichovi a Tomášovi bratřím Rožďalovským predikát z Aventýnu a erb:

Šikmo dělený štít. Nahoře je ve zlatě stříbrná lilie. Dole je v černém polovina obrněného bradatého muže s věncem na hlavě držícího v pravici hořící rytířskou svíci. Na štítě spočívá kolčí přílba s černo – zlatými a černo – stříbrnými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený černo – zlatě, levý stříbrno – černě, mezi nimi rostoucí muž ze štítu.

K tomuto erbu přijali oba bratři Mistra Matěje Bydžovského, Jana Dyndu a Václava Truhličku, což bylo potvrzeno listinou císaře Ferdinanda I. danou v Praze 13. prosince 1561.

Listinou danou v Praze 26. června 1596 polepšil císař Rudolf II. Tomášovým synům Janovi a Václavovi [Rožďalovským] z Aventýnu erb:

Polcený štít. Vpravo je ve zlatě černé břevno se stříbrnou lilií. Vlevo je v černém skála, z níž vyrůstá polovina obrněného bradatého muže se zeleným věncem na hlavě držícího v pravici meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými a černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dva rohy, pravý dělený černo – stříbrně, levý černo – zlatě, mezi nimi rostoucí muž ze štítu.

Fiala, Michal: Tři studie k české renesanční heraldice (Znaky měšťanů Starého Města pražského ve světle Salbuchů) II. Heraldická ročenka 1994, s. 4, 6.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com