Anderle von Sylor

Anton Anderle se narodil roku 1813 ve Vysokém Mýtě. Do armády vstupuje 1. dubna 1831 k 4. pluku polního dělostřelectva jako podkanonýr a 1. července 1832 se stává kanonýrem. 1. května 1834 je převelen k bombardýrskému sboru. 16. září 1837 se v hodnosti desátníka dostává k 2. kyrysnickému pluku, 1. února 1842 získává hodnost strážmistra, 1. července 1848 je podporučíkem, 16. června 1849 nadporučíkem, 25. března 1854 druhým rytmistrem a 18. února 1856 prvním rytmistrem. 16. srpna 1864 je povýšen na majorem. Od května 1867 je podplukovníkem u kyrysnického pluku Ludwig I. König von Baiern č. 10. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v bitvě u Hradce Králové 6. července 1866 jej císař František Josef I. listinou danou ve Vídni 3. září 1867 povýšil do šlechtického stavu, udělil mu predikát von Sylor a erb: Pod stříbrnou hlavou se třemi černými ostruhovými kolečky je v černém stříbrný lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitným obloukem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com