Amon von Gestrin

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 11. června 1914 povýšil císař František Josef I. Ludwiga Amona narozeného 26. dubna 1853 v Budapešti (+12. července 1915), bývalého velitele zeměbraneckého pluku č. 4 a místního velitele zeměbrany ve Vídni, který byl k 1. lednu 1910 poslán na odpočinek těsně před dosažením čtyřiceti let služby v armádě (39 let, 8 měsíců, 27 dní) s titulem a charakterem generálmajora, s prominutím taxy do šlechtického stavu. Listinou vydanou ve Vídni 8. července 1914 mu udělil titul Edler, predikát von Gestrin a erb:

Dělený štít. Nahoře jsou ve zlatě dva zkřížené nahé meče. Dole v červeném rostoucí stříbrný kůň s černými kopyty a zlatými podkovami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je stříbrná orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com