Amman von Ghellersberg

Josef Amann se narodil 1. února 1862 v Hohenemsu ve Vorarlbergu. 17. září 1879 narukoval k pluku tyrolských císařských myslivců v nejnižší hodnosti, četařem je od 26. března 1882. Jako kadet-podmyslivec přechází 18. srpna 1882 k 11. pluku polních myslivců, 6. ledna 1883 povýšil na kadeta-nadmyslivce a 1. března 1883 na kadeta-zástupce důstojníka. 1. května 1884 je převelen k pluku polních myslivců č. 5, v jehož řadách se stává 1. května 1886 poručíkem a 1. listopadu 1889 nadporučíkem. 1. listopadu 1893 se vrací k pluku tyrolských císařských myslivců, 20. dubna 1895 je umístěn u 1. pluku tyrolských císařských myslivců, 1. listopadu 1896 je v hodnosti hejtmana převelen k 6. pluku tyrolských císařských myslivců a 1. května 1904 k 3. pluku tyrolských císařských myslivců. 1. května 1910 je povýšen na majora a vrací se k 1. pluku tyrolských císařských myslivců, od 1. července 1913 je zařazen jako velitel doplňovacího okresu Salzburg. Na podplukovníka je povýšen 1. listopadu 1913. Po vypuknutí Velké války se účastní bojů proti Srbsku, kde je 25. listopadu 1914 těžce raněn a následujícího dne na následky zranění umírá. 28. května 1913 se oženil s Hedwig (*1889), dcerou Antona Ghelleriho šlechtice von Ghellersberg, majora 10. pěšího pluku (+1889), ale manželství zůstalo bezdětné. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. února 1917 císař povýšil vdovu do šlechtického stavu. Listinou ze dne 16. dubna 1917 jí udělil titul Edle, predikát von Ghellersberg a erb:

V černém štítě je na zeleném trojvrší zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba. Klenotem jsou dvě rozevřená, zlato-modře dělená křídla.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com