Altmann von Waffenheim

Josef Altmann se narodil roku 1776 ve Šternberku na Moravě. 8. června 1794 je odveden jako vojín k 2. švališérskému pluku Hohenzollern, kde se 12. května 1796 stává vicekaprálem, 21. října 1796 skutečným desátníkem a 1. srpna 1800 strážmistrem. 1. září 1805 dosahuje hodnosti podporučíka a 16. února 1809 nadporučíka. 1. ledna 1811 je přeložen k 6. kyrysnickému pluku Wallmoden, v jehož řadách je 24. června 1813 povýšen na 2. rytmistra a 16. února 1814 na 1. rytmistra. V této hodnosti slouží do 15. května 1820, kdy je po 25. letech, 11 měsících a 3 dnech penzionován. 8. ledna 1823 je povolán do služby harcířů panovnické osobní gardy, kde působí do 31. října 1824. Tento den je po celkem 27 letech, 9 měsících a 1 dni činné služby opět penzionován. Během své kariéry se účastnil 12 tažení, 69 bojů a 16 bitev. Roku 1809 se vyznamenal v boji u bavorského Murnau. Ve chvíli, kdy nepřítel prolomil střed spojených jednotek majora von Teimer a barona Taxena, zaútočil se svou jízdou, protrhl nepřátelskou linii a zajal dva kanony, díky čemuž se nepřítel už neodvážil k dalšímu útoku. Za tento hrdinský čin jej císař František I. vyznamenal řádem Marie Terezie, který mu udělil listinou ze dne 8. března 1810, čímž se Altmann automaticky stal rytířem. Až do své smrti 17. srpna 1831 však nepožádal o povýšení do stavu svobodných pánů, na což měl podle řádových statut nárok. Roku 1825 se Josef von Altmann oženil s Marií Augustou svobodnou paní von Müller, jež roku 1838 požádala o udělení resp. potvrzení manželova rytířského titulu. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. dubna 1839 císař Ferdinand I. ji a jejího syna Emanuela Josepha povýšil do rytířského stavu. Listinou danou ve Vídni 14. července 1840 jim udělil predikát Ritter Altmann von Waffenheim a erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v červeném je do středu obrácený muž máchající mečem se zlatým jilcem a záštitou, ve stříbrném brnění se zlatými přezkami, se zlatými pery na otevřené přílbě jedoucí na stříbrném koni s černou uzdou a červeným sedlem dotýkajícím se zadníma nohama okraje pole. 2. a 3. v modrém jsou tři zlaté hvězdy (2,1). Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. rostoucí obrněný muž ze štítu, přikrývadla červeno – stříbrná; II. dvě složená křídla, přední dělené modro – zlatě, zadní opačně, na předním křídle jsou v modré polovině hvězdy ze štítu, přikrývadla modro – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com