Áldor de Gyömörő

Listinou danou ve Vídni 22. května 1899 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Adolfa Áldora, vedoucího vrchního lékaře městské nemocnice v Nagykároly, spolu se synem Lajosem a dcerami Ilonou provdanou za Adolfa Sarkadiho, Saroltou provdanou za Bertalana Neumanna, Kornélií provdanou za Gézu Sternberga a Teklou provdanou za Lajose Fische, vzešlými z manželství s Luizou Rooz, udělil mu predikát gyömörői (de/von Gyömörő) a erb:

Pod zlatou hlavou s přirozeným lidským okem polceno. Vpravo v modrém jsou čytři zlaté lilie, uprostřed mezi nimi zlatá hvězda. Vlevo v červeném stojí na zeleném trávníku vstříc obrácený Aeskulap opírající se o hůl ovinutou zeleným hadem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je zlatá loveská trouba.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 533, 586-589 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com