Alberstorffer z Alberstorffu

Kaspar Alberstorffer byl ingrosistou kanceláře českého místodržitelství, kterou za saského vpádu do Čech roku 1631 pomáhal stěhovat do Českých Budějovic. 21. března 1634 jemu a jeho bratrům Johannovi a Michaelovi palatin Jaroslav Bořita z Martinic udělil erb a predikát von Alberstorff.

Čtvrcený štít. 1. a 4. ve zlatě je černý kohoutí krk s červeným jazykem, lalokem a hřebenem. 2. a 3. v červeném stříbrná krokev. Na štítě spočívá turnajská přílba s červeno - stříbrnými a černo - zlatými přikrývadly a s točenicí týchž tinktur. Klenotem je kohoutí krk ze štítu.

 

Michal Fiala

 

Fiala, Michal - Loch, Jan: Martinický palatinát. Heraldická ročenka 2008, s. 24-94.

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com