Afan de Rivera

Listinou danou ve Vídni 17. dubna 1901 císař František Josef I. povýšil Josefa Afana de Rivera narozeného 9. února 1841 v Palermu, korvetního kapitána na odpočinku, za více jak třicet let služby v ozbrojených silách (od roku 1862) do šlechtického stavu. Nobilitovaný původně žádal o udělení predikátu von Villanuova delle Torri jehož italskou podobu dei Marchesi di Villanuova delle Torri jeho rodina užívala po generace. Protože však nebyl schopen předložit patřičné dokumenty, uvedl v žádosti jako možné varianty predikátu Roccabruna, Roccalmare a Roccalforte, z nichž mu byl udělen prostřední. Listinou mu byl zároveň udělen erb:

Polcený štít. Vpravo je ve stříbře červený lev. Vlevo děleno, nahoře v červeném stříbrná lilie, dole ve zlatě kulatá červená kvádrová věž s cimbuřím o třech stínkách prolomená černou bránou a třemi černými okny (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

S manželkou Magdalenou Rizzi, s níž se oženil v Pule 14. listopadu 1876, měl Josef Afan de Rivera von Roccalmare dva syny, Kajetana (Gaetano Nicolo Carlo) narozeného 4. října 1877 v Pule, fendrycha řadové lodi, a Nikolause (Nicolo Guglielmo Ludovico) narozeného tamtéž 16. března 1879, nadporučíka hulánského pluku Nikolaus II. Kaiser von Russland č. 5. Nejvyšším rozhodnutím ze dne 31. prosince 1906 císař oběma bratrům a jejich potomkům povolil odložit predikát von Roccalmare a erb udělený jejich otci, udělil jim původně požadovaný predikát, avšak v jeho španělské podobě de los marques de Villanueva de las Torres a erb:

Ve zlatém štítě tři zelená břevna.

Plakát o tom byl vydán 1. února 1907.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com