Adriani

Listinou danou v Berlíně 16. června 1913 povýšil pruský král Vilém II. u příležitosti pětadvaceti let svého panování do šlechtického stavu generálmajora Eduarda Maximiliana Adrianiho, velitele 85. pěší brigády, udělil mu predikát von a erb:

Dělený štít. Nahoře je v zeleném stříbrná hvězda. Dole je v červeném obrněná paže s mečem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a zeleno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé zelené, levé červené, mezi nimi hvězda ze štítu.

Eduard Maximilian von Adriani se narodil 24. listopadu 1856 v Iserlohnu (+1922) Ewaldu Adrianimu (+Detmold, 1899)  a Helen rozené Milschack. 7. února 1899 se v Blankenbergu oženil s Emmou Rosalií Friederike Elsbeth Schack (*Magdeburg, 17. června 1877), s níž měl syny Ewalda Maxe Günthera (*Mety, 7. června 1900) a Julia Maxe Manfreda (*Gdaňsk, 18. května 1902) a dcery Emmu Helene Hedwig (*Spandau, 19. září 1907) a Maximiliane Helene Emmu Elsbeth Lissy (*Bromberg [dnes Bydgoszcz], 27. srpna 1900).

Geheimes Staatsarchiv preussischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 176 Hetoldsamt, Nr. 235, sign. VI. A 180.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com