Adamovicz von Ermauth

Johann Adamovicz (1826-se narodil roku 1826 v Domažlicích. Roku 1846 vstupuje jako vojín k pěšímu pluku č. 33, v jehož řadách se účastní tažení v letech 1848 a 1849. Roku 1850 se stává šikovatelem u zdravotního praporu č. 3, roku 1853 je povýšen na poručíka 2. třídy a o rok později na poručíka 1. třídy. Roku 1859 dosahuje hodnosti nadporučíka. 3. srpna 1864 vstupuje do rakousko-mexického dobrovolnického praporu a doprovází císaře Maxmiliána I. do jeho říše. 14. dubna 1867 se vrací na své místo ve zdravotnickém praporu. Roku 1888 v hodnosti podplukovníka je po 42 letech služby v armádě odeslán na odpočinek. Císař František Josef I. ze zvláštní milosti povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. srpna 1895 do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 8. října 1895 mu udělil predikát von Ermauth a erb:

Ve štítě je zúžené stříbrné vlnité břevno. Nahoře v modrém je rostoucí stříbrně obrněný muž se zavřenou přílbou držící v pravici meč se zlatým jilcem a záštitou. Dole v červeném roste na pahorku palma, vše zlaté. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé modré, levé červené, mezi nimi meč se zlatým jilcem a záštitou.

Johann Adamovicz von Ermauth umírá roku 1902.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com