Adamovicz von Ermauth

Johann Adamovicz se narodil roku 1826 v Domažlicích. Roku 1846 vstupuje jako vojín k pěšímu pluku č. 33, v jehož řadách se účastní tažení v letech 1848 a 1849. Roku 1850 se stává šikovatelem u zdravotního praporu č. 3, roku 1853 je povýšen na poručíka 2. třídy a o rok později na poručíka 1. třídy. Roku 1859 dosahuje hodnosti nadporučíka. 3. srpna 1864 vstupuje do rakousko-mexického dobrovolnického praporu a doprovází císaře Maxmiliána I. do jeho říše. 14. dubna 1867 se vrací na své místo ve zdravotnickém praporu. Roku 1888 v hodnosti podplukovníka je po 42 letech služby v armádě odeslán na odpočinek. Císař František I. jej z obzvláštní milosti povýšil nejvyšším rozhodnutím ze dne 16. srpna 1895 do šlechtického stavu. Listinou danou ve Vídni 8. října 1895 mu udělil predikát von Ermauth a erb:

Ve štítě je zúžené stříbrné vlnité břevno. Nahoře v modrém je rostoucí stříbrně obrněný muž se zavřenou přílbou držící v pravici meč se zlatým jilcem a záštitou. Dole v červeném roste na pahorku palma, vše zlaté. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé modré, levé červené, mezi nimi meč se zlatým jilcem a záštitou.

Johann Adamovicz von Ermauth umírá roku 1902.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com