Adamek

Na základě rytířského kříže Leopoldova řádu uděleného nejvyšším rozhodnutím ze dne 4. července 1881 císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 4. listopadu 1881 do rytířského stavu Ferdinanda Adameka narozeného roku 1808 ve Vídni, dvorního radu nejvyššího soudního a kasačního dvora na penzi, udělil mu predikát Ritter von a erb:

V modro – červeně polceném štítě je svisle postavený meč se zlatým jilcem a záštitou přeložený zlatými miskovými váhami v rovnováze. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. tři pera, jedno zlaté mezi dvěma modrými, přikrývadla modro – zlatá; II. dvě složená křídla, horní červené se stříbrným křížem, spodní stříbrné, přikrývadla červeno - stříbrná.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com