Adam

Albrecht Adam se narodil roku 1839 v Dobersbergu v Dolních Rakousích, ale domovskou příslušnost měl do Elsenau ve Štýrsku. Do armády byl odveden 9. prosince 1854 jako kadet u pěšího pluku č. 42. 29. června 1856 se stává kadetem svobodníkem a 11. září 1856 kadetem desátníkem. Hodnosti poručíka 2. třídy dosahuje 1. prosince 1858, poručíka 1. třídy 5. května 1859, na nadporučíka je povýšen 6. ledna 1865 a na hejtmana 2. třídy 1. listopadu 1872. V této hodnosti je od 1. října 1876 veden ve stavu Vojenské akademie ve Wiener Neustadtu, kde je 1. listopadu 1876 povýšen na hejtmana 1. třídy. K 1. květnu 1879 se vrací k 42. pěšímu pluku. 17. ledna 1882 je přijat do c. k. 1. harcířské osobní gardy jako stráž a rytmistr 1. třídy. Během své vojenské služby se účastnil tažení do Itálie roku 1859 a války s Pruskem roku 1866 a byl zraněn v bitvách u Solferina a u Hradce Králové. Za více jak třicet let služby v armádě s účastí v boji jej císař František Josef I. povýšil 12. května 1888 do šlechtického stavu a udělil mu erb:

V černém štítě je zlaté břevno, z něhož vyrůstá zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě meč se zlatým jilcem a záštitou, dole je břevno provázeno třemi zlatými hvězdami (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí lev ze štítu.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com