Aczél de Kemencze

Císař František Josef I. povýšil listinou danou ve Vídni 6. února 1905 Józsefa Aczéla, statkáře v Kemencze, spolu se syny Istvánem Gyulou a Károlyem vzešlými z manželství s Fridou Roheim, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát kemenczei (de/von Kemencze) a erb:

V modrém štítě je na zeleném trávníku zlatý vzpínající se hřebec provázený v horních rozích červeným cviklem se stříbrnou hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí hřebec ze štítu.

Nejvyšším rozhodnutím z 10. května 1910 císař František Josef I. povolil rozšířit šlechtictví na jeho adoptivní syny Rezsőho Aczéla, továrníka, a Oszkára Aczéla, advokáta a obyvatele Temesváru. Diplomem vydaným v Gödöllő 1. června 1911 byl oběma udělen stejný predikát a erb.

Királyi Könyvek, 71. kötet,  413, 485-487 oldal; 72. kötet,  406-407, 614-615 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com