Achenbach

Pruský král Fridrich III. povýšil u příležitosti svého nástupu na trůn listinou danou v Charlottenburgu 5. května 1888 do šlechtického stavu Heinricha Karla Julia Achenbacha, státního ministra, vrchního prezidenta provincie Brandenburg a městského kraje Berlín, udělil mu predikát von a erb:

Ve stříbrném štítě je černá vlčí udice provázená v hlavě dvěma červenými růžemi. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s červeno – stříbrnými a černo – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená stříbrná křídla, mezi nimi vlčí udice ze štítu provázená na vrchní části každého křídla růží ze štítu.

Geheimes Staatsarchiv preussischer Kulturbesitz, I. HA Rep. 176 Hetoldsamt, Nr. 103, sign. VI. A 50.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com