Aberle von Horstenegg

Na základě Řádu Železné koruny III. třídy uděleného Karlu Aberlemu (*Salzburg, 6. února 1818, +Vídeň, 16. března 1892), vládnímu radovi a profesorovi, osobnímu lékaři císařovny-vdovy Karolíny Augusty, povýšil císař František Josef I. nejvyšším rozhodnutím ze dne 10. září 1892 z obzvláštní milosti do rytířského stavu jeho vdovu Amalii spolu s dcerou Marií narozenou roku 1867 v Salzburku a synem Rudolfem narozeným tamtéž roku 1869. Listinou danou ve Vídni 18. října 1892 jim udělil predikát Ritter Aberle von Horstenegg a erb:

Dělený štít. Nahoře v červeném je stříbrné kosmé břevno s Aeskulapovou holí čtyřikrát ovinutou zeleným hadem s červeným jazykem provázené nahoře hvězdou, dole lilií, obojí stříbrné. Dole je ve zlatě černý lev s červeným jazykem kráčející po zeleném trávníku. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená křídla, přední červené, zadní stříbrné, přikrývadla červeno – stříbrná II. dvě složená křídla, přední černé, zadní zlaté, přikrývadla černo – zlatá.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com