Realismus či tradice? K heraldickému sebevyjádření židovské šlechty (Jan ŽUPANIČ)

Županič, Jan. Realismus či tradice? K heraldickému sebevyjádření židovské šlechty. Genealogické a heraldické informace, 2009, vol. XIV (XXIX.), p. 5-12, ISSN 0862-8963.