Právě vyšlo: Kniha "Habsburská šlechta. Proměna elit podunajské monarchie v dlouhém 19. století"

Nakladatelství Pankrác právě vydalo knihu Jana Županiče doplněnou početnými ilustracemi erbů z pera Michala Fialy "Habsburská šlechta. Proměna elit podunajské monarchie v dlouhém 19. století".

Jde o výsledek mnohaletého výzkumu vývoje šlechty středoevropské monarchie a vůbec první podrobnou analýzou vývoje šlechty a šlechtické politiky v Rakousku a Uhrách v 19. století a 20. století. Řeší nejen otázku udílení titulů či hierarchii šlechtické obce, ale také např. společenské postavení osob oceněných šlechtickým titulem.