Szvoboda alias Borbély

Listinou danou ve Vídni 22. února 1712 císař Karel VI. povýšil na doporučení hrabat Adama Kolloniche a Joanna Draskoviche do uherského šlechtického stavu Friderika Szvobodu alias Borbélye spolu se syny Stephanem, Friderikem a Mathiasem vzešlými z manželství s Marií Herl a udělil jim erb:

V modrém štítě je na zeleném pahorku zlatá koruna a na ní obrněná paže držící šavli, na níž je nabodená hlava Turka, vše převýšeno měsícem a hvězdou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je paže ze štítu, ale bez hlavy.

Királyi Könyvek, 29 kötet, 162-163 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com