Szvoboda

Listinou danou v Prešpurku 18. listopadu 1790 císař Leopold II. povýšil do uherského šlechtického stavu Joanna Jacoba Szvobodu, sekretáře uherské královské komory, spolu s dcerami Annou, Evou a Josephou vzešlými z manželství s Anastasií Dornleithner a udělil jim erb:

Kosmo dělený štít. Nahoře je v červeném na zelené půdě stříbrný pštros držící v zobáku za čepel šavli se zlatým jilcem a košem. Dole je ve zlatě nad skalnatým trojvrším modré břevno se stříbrným volným tlapatým křížem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly (v miniatuře jsou přikrývadla opačně). Klenotem je pštros ze štítu.

Királyi Könyvek, 55. kötet, 124-127 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com