Szomjas de Tarczal

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 13. ledna 1908 povýšil císař František Josef I. do uherského šlechtického stavu Lajose Szomjase, odborového radu na ministerstvu orby, a udělil mu predikát tarczali (de/von Tarczal). Listinou danou ve Vídni 13. června 1908 jemu a jeho synům Józsefu Imremu Danielovi, Lajosi Péteru Máriovi a Györgyi László Mihályovi vzešlým z manželství s Adrianne Csillou Györgyike Czerjék (Czirjék) de Sepsizoltán udělil erb:

V modrém štítě je na zeleném trávníku zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě tři zlaté žaludy. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 876, 877, 956, 957 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com