Szőcs de Kisbaczon

Listinou danou v Gödöllő 26. října 1897 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Ákose Szőcse, soudce v Kolozsváru (dnes Cluj, Rumunsko), spolu se syny Jenőem Gáborem a Andrásem Gézou a dcerou Márií Katalin vzešlými z manželství s Gabriellou Wittich, udělil mu predikát kisbaczoni (de/von Kisbaczon) a erb:

V červeném štítě je černá orlice se zlatou zbrojí a s červeným jazykem držící v pravém spáru meč se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená křídla, pravé dělené černo – zlatě, levé opačně, mezi nimi meč ze štítu.

Királyi Könyvek, 70. kötet, 269, 300-304 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com