Szmethana alias Szmethanovics

Císař Leopold II. povýšil listinou danou ve Vídni 17. března 1791 do uherského šlechtického stavu Caspara a Andrease, ředitele komorního panství Lietava, bratry Szmethany alias Szmethanovicse a udělil jim erb:

Čtvrcený štít. 1. a 4. v černo – stříbrně děleném štítě je lev střídavých tinktur s červeným jazykem. 2. a 3. v modrém je zlaté břevno provázené třemi zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s černo – stříbrnými a modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená černá křídla, mezi nimi vynikající paže v modrém rukávu držící šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 55. kötet, 537–540 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com