Szirmai de Nagysáros

Listinou danou v Schönbrunnu 2. září 1904 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Oszkára Szirmaie hlavního ředitele naftové rafinerie ve Fiume, spolu se syny Józsefem a Olivérem a dcerou Julií vzešlými z manželství s Irmou Reinitz, udělil mu predikát nagysárosi (de/von Nagysáros) a erb:

V modrém štítě pod zlatým klínem s modrou lilií v hlavě stojí na zeleném pahorku zlatá trojnožka s mísou, z níž šlehá trojice trojitých plamenů, provázená v horních rozích dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou tři pera, jedno zlaté mezi dvěma modrými.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 284, 433-435 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com