Szili de Szillsárkány

Listinou danou v Schönbrunnu 2. prosince 1902 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Adolfa Sziliho, univerzitního profesora a hlavního očního lékaře nemocnice židovské náboženské obce v Pešti, spolu se syny Pálem a Aurélem vzešlými z manželství s Reginou Jónás, a udělil mu erb:

V červeném štítě je modrá špice se zlatou pochodní ovinutou zeleným hadem provázená dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je sova přirozených barev s rozpřaženými křídly.

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 14. prosince 1903 mu udělil predikát szillsárkányi (de/von Szillsárkány). Listina byla vydána až 9. března 1915.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 132, 211-213, 224 oldal; 73. kötet, 237-238 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com