Szilágyi de Peszerény

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 3. dubna 1912 císař František Josef I. povýšil do šlechtického stavu Móra Szilágyiho, advokáta v Balassagyarmat, a udělil mu predikát peszerényi (de/von Peszerény). Listinou danou ve Vídni 23. července 1912 mu spolu se synem Dezsőem a dcerou Edith vzešlými z manželství s Paulinou Felsenburg udělil erb:

V modrém štítě leží rozevřená kniha s červenou ořízkou a zlatou vazbou, na níž stojí vzlétající přirozená hnědá orlice s červeným jazykem. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je orlice ze štítu držící v zobáku stříbrný psací brk.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 536, 769, 770 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com