Szentiványi de Iklódszentivány et Gálfalva

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 19. února 1911 císař František Josef I. udělil Kálmánu Szentiványimu de Iklódszentivány, kapitánu pohraniční policie v Orsově, druhý predikát gálfalvi (de/von Gálfalva). Listinou danou ve Vídni 15. května 1914 mu potvrdil uherské šlechtictví, predikáty iklódszentiványi és gálfalvi (de/von Iklódszentivány et/und Gálfalva) a erb:

V červeném štítě je obrněná paže držící v nahé pěsti šavli se zlatým jilcem a záštitou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 72. kötet, 258 oldal; 73. kötet, 143, 144 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com