Szende de Szendrő

Listinou danou ve Vídni 20. května 1908 císař František Josef I. povýšil do uherského šlechtického stavu Károlye Szendeho, zástupce generálního ředitele První uherské všeobecné pojišťovací společnosti (Első Magyar Általános Biztosító Társaság), spolu se synem Arisztidem a dcerami Klárou, Irén a Karolou vzešlými z manželství s Rózou Lantosy, udělil mu predikát szendrői (de/von Szendrő) a erb:

V modrém štítě je zlatá včela převýšená zlatou hvězdou, pod ní jsou tři stříbrné lilie (2,1). Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro .- zlatými a modro – stříbrnými přikrývadly. Klenotem jsou dvě složená křídla, přední dělené stříbrno – modře, zadní modro – zlatě.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 863, 864, 932-934 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com