Széher de Szalók

Na základě rytířského kříže Leopoldova řádu uděleného v dubnu 1868 povýšil císař František Josef I. Mihálye Széhera, advokáta v Pešti a císařského radu, spolu se syny Zoltánem a Árpádem a dcerou Jolántou vzešlými z manželství s Jusztinou Thiel, do uherského šlechtického stavu, udělil jim predikát szalóki (de/von Szalók) a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém vyniká zpoza dělící linie stříbrná, černě tištěná kniha se zlatou ořízkou, na níž sedí sova přirozených barev držící vodorovně v zobáku stříbrný psací brk. Dole v červeném jsou čtyři stříbrná břevna. Na štítě spočívají dvě korunované turnajské přílby. Klenoty: I. dvě složená stříbrno – modře dělená křídla, přikrývadla modro – stříbrná; II. tři pera, jedno stříbrné mezi dvěma červenými, přikrývadla červeno – stříbrná. Pod štítem se vine modrá páska se stříbrnou devizou: IN AESTIMIO OPES.

Királyi Könyvek, 68. kötet, 224-226 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com