Szegilong

Nejvyšším rozhodnutím ze dne 6. ledna 1914 císař František Josef  I. povýšil do uherského šlechtického stavu Salamona Lipóta Schreckera, ředitele parního mlýna a obyvatele Miskolce, a udělil mu predikát szegilongi (de/von Szegilong).

Listinou danou ve Vídni 9. srpna 1914 pak udělil jemu a jeho dětem z manželství s Ilkou Deutsch –  jeho synům Józsefu a Aladárovi Schreckerům, jimž bylo nařízením ministerstva vnitra č. 108751 ze dne 12. listopadu 1903 povoleno změnit si příjmení na Szász, a dcerám Jance provdanou ze Ferencze Bartóka a Etelce provdané za Bélu Hollandera, erb:

Ve zlatém štítě je modrá špice, v níž na zelené hoře stojí starobylý větrný mlýn dřevěné barvy s ochozem a čtyřmi lopatkami, špice je provázená vpravo dvěma modrými hvězdami pod sebou a vlevo dvěma červenými růžemi pod sebou. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem je rostoucí zlatý lev s červeným jazykem držící v pravé tlapě tři zlaté obilné klasy.

 

Királyi Könyvek, 72. kötet, 911; 73. kötet, 185, 186 oldal.

 

Michal FIALA

 

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com