Szalárdi de Rákosfalva

Listinou danou v Budapešti 8. května 1909 císař František Josef I. poovýšil Móra Szalárdiho, bývalého zástupce ředitele Státního dětského útulku v Budapešti, soukromého docenta a hlavního lékaře, spolu s dětmi Bélou Bernátem, Györgyem a Boriskou vzešlými z manželství s Annou Földiák, do uherského šlechtického stavu, udělil mu predikát rákosfalvi (de/von Rákosfalva) a erb:

V modrém je na zeleném trojvrší zlatý korunovaný dvojocasý lev s červeným jazykem držící v pravé přední tlapě baštu s bránou vystavěnou z kamene a v levé stříbrný křížek, přes vše je přeloženo červené kosmé břevno se stříbrnou lilií mezi dvěma zlatými hvězdami. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými a červeno stříbrnými přikrývadly. Klenotem je paže oděná až po loket do stříbrného rukávu držící hořící pochodeň ovinutou stříbrným hadem.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 1003, 1004 oldal; 72. kötet,  73-75 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com