Szabó de Nagymihály

Listinou danou ve Vídni 11. února 1907 císař František Josef I. povýšil za více jak třicet let služby v armádě s účastí na tažení v letech 1859 a 1866 a v bitvách u Valenzy, Magenty, Solferina a Custozzy do uherského šlechtického stavu Mihálye Szabóa, penzionovaného hejtmana, spolu se synem Mihályem Jánosem vzešlým z manželství s Emmou Gizellou Apollonií Turtzer, udělil mu predikát nagymihályi (de/von Nagymihály) a erb:

Dělený štít. Nahoře v modrém jsou dvě zkřížené stříbrné důstojnické šavle se zlatým portepée provázené dole stříbrnou hvězdou. Dole ve stříbře jsou tři červené kůly. Na štítě spočívá korunovaná turnajská přílba s modro – stříbrnými a červeno – stříbrnými přikrývadly. Klenotem je rostoucí stříbrný gryf s červeným jazykem držící v pravém pařátu šavli se zlatým jilcem a záštitou.

Királyi Könyvek, 71. kötet, 702, 766-769 oldal.

 

Michal FIALA

Autorem jednotlivých medailonů (není-li pod textem uvedeno jinak), je Jan Županič, kresby erbů jsou prací Michala Fialy. Pod texty jsou uvedeny odkazy na literaturu s výjimkou základních genealogických příruček. Pokud není u jednotlivých rodů literatura zmíněna, vycházel autor jen z originálních archivních materiálů uložených v Národním archivu v Praze (fond Ministerstvo vnitra Vídeň, Šlechtický archiv) a v Allgemeines Verwaltungsarchiv ve Vídni (fond Adelsarchiv).  

Případné dotazy směřujte na kontaktní e-mail: novanobilitas@gmail.com